Home > Phòng > Phòng họp

Phòng họp

Hội nghị Venue bằng sông Cửu LongCái Bè Conference Venue

Phòng họp của chúng tôi nắm giữ lên đến 120 người và có sẵn cho cá nhân bên, hội nghị, cuộc họp, tiệc chiêu đãi, đám cưới và Team Building Events.

Chúng tôi rất vui để tùy chỉnh căn phòng này để đáp ứng nhu cầu của bạn.

Liên hệ bộ phận bán hàng của chúng tôi sales@mekongriversideresort.vn để biết thêm thông tin.

 Mekong11.jpg Mekong12.jpg Mekong13.jpg Mekong14.jpg Mekong15.jpg Lake at night time.jpg