Home > ăn > Lò bánh mì

Lò bánh mì

Pastry Chef của chúng tôi, An Thần Đằng, nghiên cứu tại Trường Bakery Pháp tại Huế Việt Nam. Tài năng của anh và kỹ năng thực hành chỉ được vượt quá bởi niềm đam mê của mình cho việc học một cái gì đó mới. Trước đây, ông đã làm việc như là Chef Demi cho Khách sạn Sofitel Plaza ở Hà Nội và tại La Residence Resort ở Huế. Với một danh mục có chứa hàng trăm hàng nướng khác nhau, nếu bạn đang tìm kiếm một cái gì đó cụ thể cảm thấy tự do để gửi email cho chúng tôi và chúng tôi đang tích cực, ông có thể tìm hiểu, hoặc đã biết làm thế nào, để làm cho nó cho đến của bạn.


Tiramisu Cheesecake

Prosecco Sabayon

Mango Mousse Cake
(Chúng tôi trồng xoài trong vườn)

Banana Cake
(Chúng tôi trồng chuối trong vườn)

 Medley Restaurant Restaurant overlooking.jpg Medley Restaurant Vietnamese Food Organic Gadern Melon Juice Tea Break on Boat Tea Break on Boat Romantic Dinner Vietnamese Food Dessert