Home > ăn > Lớp học nấu ăn

Lớp học nấu ănHọc nấu ăn cùng với chúng tôi là một cơ hội tuyệt vời để bạn tìm hiểu về nền văn hóa ẩm thực truyền thống Việt. Chúng tôi sử dụng tất cả các nguyên liệu tươi ngon từ khu vườn mà chúng tôi tự nuôi trồng được. Bạn có thể tùy chọn nguyên liệu để chế biến thành món ăn mà bạn yêu thích khi tham gia lớp học. Medley Restaurant Restaurant overlooking.jpg Medley Restaurant Vietnamese Food Organic Gadern Melon Juice Tea Break on Boat Tea Break on Boat Romantic Dinner Vietnamese Food Dessert