Bạn từ thành phố Hồ Chí Minh (SGN) đến Mekong Riverside Boutique Resort & Spa?

Khoảng 2 giờ xe ô tô.

Làm thế nào để tôi có được đến khu nghỉ mát của bạn?

Dễ dàng! Chúng tôi có thể đón bạn từ hầu hết các thành phố hoặc sân bay, chỉ cần cho chúng tôi biết khi nào bạn sẽ đến và chúng tôi sẽ có một người giữ một biển hiệu với tên của bạn trên đó đã chờ bạn khi bạn đến nơi!

THUÊ XE 
VỊ TRÍ 4 SEATS 7 SEATS 16 SEATS
Giao lộ Cái Bè 350.000vnd =16usd 400.000vnd =18usd
Mỹ Tho 927.500 = 41.5usd 1.242.500 =55.5usd 1.577.000vnd =71usd
Thành phố Hồ Chí Minh (sân bay) hoặc ngược lại 1.760.000 =78.5usd 2.075.000 =92.5usd 2.545.000 = 114usd
Cai Môn 1.620.000 = 72usd 1.935.000 = 86usd 2.475.000 = 110usd
Vĩnh Long 967.500 = 43usd 1.285.000 = 57usd 1.620.000 = 72usd
Cần Thơ 1.395.000 = 62usd 1.710.000 = 76usd 2.250.000 = 100usd
Châu Đốc 2.475.000 = 110usd 2.902.500 = 129usd 3.532.000 = 157usd
Rạch Giá 2.475.000 = 110usd 2.902.500 = 129usd 3.532.000 = 157usd
Hà Tiên 3.217.500 = 143.1usd 3.645.000 = 162usd 4.185.000 = 186usd
Long Xuyên 1.710.000 = 76usd 2.025.000 = 90usd 2.587.500 = 115usd
Trà Vinh 1.935.000 = 86usd 2.250.000 = 100usd 2.700.000 = 120usd