Cycling Explore (3D/2N)

Mô tả

- 2 nights in Garden View Room for 2 persons
- Daily breakfast for 2 persons
- 01 set dinner/Pax/per stay at Medley Restaurant ( Food only)
Cycling tour for 2 persons to visit local areas ( Local tour guide)
30 minutes foot massage/pax/per stay
- Complimentary resort facilities
- Complimentary tour of organic garden
- 10% discount for spa service
- 10% discount for laundry service
 

Liên Hệ

Địa chỉ

Mekong Riverside Boutique Resort & Spa,
Hoa Qui Ward,
Hoa Khanh Subdistrict,
Cai Be District,
Tien Giang Province,
Vietnam

Điện Thoại

+84 273 392 4466

Email

sales@mekongriversideresort.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+84 273 392 4466

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách