Mekong Riverside Boutique Resort & Spa
Phường Hòa Quí, Hòa Khánh Subdistrict
Huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang,
Việt Nam

Điện thoại: +84 273 392-4466 hoặc 392-4488
FAX: +84 273 392-4444

Email & chung thắc mắc:
sales@mekongriversideresort.com 

Gọi cho chúng tôi trên Skype:
My status

Sử dụng mẫu dưới đây để gửi email cho chúng tôi.